Uslovi korišćenja

  1. Nakon prijema porudžbine putem sajta, prodavac će kontaktirati kupca ili poslati odgovarajući predračun.
  2. Nakon potvrde porudžbine od strane kupca, porudžbina je neopoziva.
  3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
  4. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde porudžbine.
  5. Sve eventualne promene (osim promena vezanih za isporuku) ne odnose se na potvrđene porudžbine.
  6. Minimalan iznos porudžbine iznosi 1.000 dinara bez PDV-a.

Molimo Vas da po prijemu predračuna proverite da li su ponuđeni artikli u skladu sa Vašim zahtevom. Ukoliko izvršite uplatu po primljenom predračunu, smatraćemo da ste saglasni sa svim ponuđenim  izmenama i dopunama koje se razlikuju od Vaše prvobitne porudžbine.