REKLAMACIJA

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

  • Reklamacija po viđenju proizvoda, prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad;
  • Ukoliko se prilikom viđenja proizvoda, instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen , ukoliko ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku.
  • Molimo Vas da prilikom prijema robe pregledate artikle i pripadajuću dokumentaciju. Roba koja se vraća mora biti nova (nekorišćena), neoštećena i spakovana u originalnu neoštećenu ambalažu.
  • Nije moguće vratiti korišćenu, raspakovanu, oštećenu robu, robu bez pripadajuće ambalaže, artikle iz grupe „Reklamni materijal“, artikle koji su brendirani, originalne tonere i robu koja se nabavlja i uvozi na zahtev Kupca. Ukoliko prilikom preuzimanja robe od kurirske službe ustanovite vidno oštećenje robe ili pakovanja ili nakon otvaranja paketa ustanovite da je roba fizički oštećena, neophodno je da u roku od 24h kontaktirate kurirsku službu i sa njima napravite zapisnik o oštećenju.